Bc. Nikola JAKLOVÁ

Diplomová práce

Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu

Bodybuilding as a Lifestyle: Forming Identity and Lifestyle in Sport
Anotace:
Tato práce je prací empirickou, která zahrnuje jak práci s odbornou literaturou, tedy část teoretickou, tak část výzkumnou. Terénní výzkum byl prováděn několik měsíců a zahrnoval zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory s amatérskými kulturisty a kulturistkami. Záměrem této práce bylo proniknout do skupiny kulturistů a zjistit, jak jsou jedinci sportem ovlivňováni a jak sport utváří jejich …více
Abstract:
This empirical work included both the use of specialized literature, as well as qualitative research which lasted several months. The form of the research done was "participated observation" and half-structured interviews with amateur male and female bodybuilders. This thesis focuses on getting involved with and observing a group of bodybuilders to reveal how these individuals are influenced by sports …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAKLOVÁ, Nikola. Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/