Bc. Mária Kuzmová

Diplomová práce

Viditelnost chodců za snížené viditelnosti

Visibility of pedestrians at night
Anotace:
Diplomová práce se zaobírá viditelnosti vybrané skupiny civilistů za snížené viditelnosti. Práce je rozdělená na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizovaná viditelnost, analýze dětského oděvu dostupného na trhu a možností měření retroreflexních materiálů v terénu. Praktická část je zaměřená na zhodnocení a porovnávaní nejvhodnějšího retroreflexního prvků na …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the visibility of a selected group of civilians during reduced visibility. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part is characterized visibility, the analysis of children's clothing available on the market and the method of measurement and instruments of evaluable retroreflective material in the field. Practical part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Katarína Zelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuzmová, Mária. Viditelnost chodců za snížené viditelnosti. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Magisterský studijní program / obor:
Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.