Ľubomír Beňadik

Bakalářská práce

Firemná kultúra v oblasti bankovníctva

Company culture in banking area
Abstract:
The content of this bachelor work is a corporate culture in banking sector. The work is divided into four chapters. The first chapter contains the characteristics of a corporate culture as a holder of values, beliefs and attitudes of the majority of its employees. It determines what are the goals and priorities of the organization, which values it declares. I deal with four types of a corporate culture …více
Abstract:
Obsahovou náplňou tejto bakalárske práce je firemná kultúra v bankovníctve. Je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola obsahuje charakteristiku firemnej kultúry ako nositeľku hodnôt, presvedčení a postojov väčšiny jej zamestnancov. Určuje aké ciele a priority organizácia má, aké hodnoty vyznáva. Rozoberám štyri typy firemnej kultúry: mocenskú, výkonovú, kultúru roli a kultúru podpory. Záver kapitoly …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Eva Živčicová
  • Oponent: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.