Bc. Barbora HRBÁČKOVÁ

Diplomová práce

Vymáhání pohledávek ve VZP ČR na příkladu RP Plzeň

Recovery of claims shown on the regional branch of General Medical Insurance Company of the Czech Republic in Pilsen
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na téma vymáhání pohledávek ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky na příkladu regionální pobočky Plzeň. Autorka práce zvolila toto téma především kvůli tomu, že v dnešní společnosti je vymáhání pohledávek často vyskytujícím se pojmem, jelikož neustále roste počet dlužníků, kteří nejsou schopni dostát svým závazkům. Literární rešerše problematiky veřejného …více
Abstract:
Submitted master thesis focus on the topic of recovery of receivables in General Health Insurance Company of the Czech Republic on an example of the regional branch in Pilsen. The author of the paper chose this topic mainly because debt recovery is a frequently occurring term in today's society, as the number of debtors who are unable to pay their obligations is constantly growing. Literary research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRBÁČKOVÁ, Barbora. Vymáhání pohledávek ve VZP ČR na příkladu RP Plzeň. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/