Monika Petrášová

Diplomová práce

Employability of graduates of Faculty of Business Administration at the University of Economics, Prague

Uplatnitelnost absolventů Fakulty podnikohospodářské VŠE
Anotace:
Autorka v této práci studuje zaměstnatelnost Fakulty podnikohospodářské na VŠE v Praze. Prvním cílem této studie je poskytnout pohled na kariéru absolventů a faktory, které je formují. Druhým je studium požadavků na absolventy a mezery v dovednostech na základě vstupů od absolventů i od zaměstnavatelů. Data byla sbírána pomocí průzkumů mezi 850 absolventy fakult a polostrukturovanými rozhovory se zaměstnavateli …více
Abstract:
Author in this thesis studies employability of Faculty of Business Administration at the University of Economics, Prague alumni. The first objective of the study is to provide insights into careers of the alumni and the factors that shape them. The second, is to study the requirements on graduates and skills gaps based on inputs from alumni as well as from interviewed employers. Data was collected …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Karlíček
  • Oponent: Eva Kohout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78476