Stanislav DVOŘÁK

Bakalářská práce

Neuroplasticita - její vliv na proměnu chování a myšlení člověka.

Neuroplasticity: effects on behaviour and thinking on human being.
Anotace:
Cílem je poukázat na to, jak schopnost plastické i strukturální sebeproměny, ale i regenerace mozku ovlivňuje a často i zásadně posunuje bytí samotného lidského jedince. Středem tohoto zájmu jest poukázání na neuroantropologický aspekt tohoto jevu, který se odráží v sociokulturním i behaviorálním bytí člověka. 1. Historie neuroplasticity - elementární popis, objev a výzkum této schopnosti/funkce v …více
Abstract:
This work is focuses on neuroplasticity of the human brain. Main aiming of this work is to describe basic attributes and functions of neuroplasticity, and to expose what impact neuroplasticity has on human mind and behaviour. Strange attention is devote on human culture activities and how this activities changing our brain, of course as how the brain and his settings build a human culture.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Blažek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Stanislav. Neuroplasticita - její vliv na proměnu chování a myšlení člověka.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie