Kamila Dušková

Bakalářská práce

Banks Stress Tests

Zátěžové testy bank
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžového testování v bankovním sektoru. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část definuje zátěžové testování jako nástroj, který hodnotí připravenost bankovního systému na nepravděpodobné ale možné události. Detailně popisuje přístupy, proces a klasifikaci testování a rizika typická pro bankovní oblast. Druhá kapitola se zaměřuje na zátěžové testy …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the topic of stress testing in the banking sector. It consists of three main parts. The first part defines stress tests as a tool that assesses the readiness of banking system for improbable but possible events. It describes the approaches, the process and the classification of testing and risks typical for the banking sector in detail. The second chapter focuses on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Naděžda Blahová
  • Oponent: Ján Boháčik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78023

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance