Bc. Jana Hrabcová, Ph.D.

Diplomová práce

Chorvatsko na cestě do Evropské unie

Croatia on the way towards the European Union
Anotace:
Chorvatsko je od roku 2005 kandidátskou zemí na členství v Evropské unii. Jeho cesta k dosažení tohoto statutu však nebyla jednoduchá. Chorvatsko se nejprve muselo vyrovnat s následky války z první poloviny 90. let, a to jak v politické, tak v hospodářské a sociální oblasti. Poté přišlo další zdržení na cestě do Evropy v podobě autoritativního nacionalistického vládnoucího režimu. Ke skutečnému posunu …více
Abstract:
Croatia is a candidate country for the membership to the European Union since 2005. Its way to this status was not easy at all. First of all Croatia had to face up to consequences of the war at the beginning of the 90´s, as well as in political, economical and social sphere. Then came the next delay on the way to Europe – authoritative nationalistic ruling regime. The real progress of Croatia towards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta