Bc. Lucie Dudová

Diplomová práce

Panství Uherský Ostroh v 16. a 17. století

The manor of Uherský Ostroh in the 16th and the 17th century
Anotace:
Diplomová práce Panství Uherský Ostroh v 16. a 17. století se na základě analýzy urbáře z roku 1592 a lánového rejstříku z roku 1671 zabývá sociální a ekonomickou stratifikací moravského panství. Smyslem práce je přiblížit hospodářskou situaci panství na přelomu 16. a 17. století, které se věnují dvě stěžejní kapitoly (Hospodářský obraz panství a Režijní hospodářství), za pomoci informací hospodářské …více
Abstract:
The diploma thesis Uherský Ostroh domain in the 16th and 17th century deals with the social and economical stratification of the Moravian domain on the basis of the urbarium from the year 1592. The aim of this thesis is to describe the economic situation of the estate at the turn of the 16th and 17th century. There are two main chapters dedicated to that (The economic situation of the manor in and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta