Mgr. Lenka Kuklová

Diplomová práce

Pohybová aktivita dětí mladšího školního věku jako součást výchovy ke zdraví

Physical activity of primary school children as a part of health education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou dětí mladšího školního věku a jejího vlivu na zdraví člověka v jeho dalších vývojových etapách. Úvodní kapitola popisuje vývoj dítěte mladšího školního věku. Druhá se věnuje pohybové aktivitě a jejímu vlivu na zdraví, uvádí výzkumy pohybové aktivity dětí mladšího školního věku a doporučení objemu a intenzity pohybové aktivity, které mají pozitivní vliv …více
Abstract:
This theses deals with physical activity of primary school children and its impact on person’s health in their further developmental stages. The introductory chapter deals with development of primary school children. Second chapter looks at physical activity and its impact on health, states researches of physical activity of primary school children and shows recommendations of amount and intensity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta