Theses 

Vliv disturbance lesa na teplotu a vlhkost půdy – Bc. Jiří PAVLAS

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří PAVLAS

Diplomová práce

Vliv disturbance lesa na teplotu a vlhkost půdy

Influence disturbance of forest on the temperature and humidity of soil

Anotace: V této práci, jsem se snažil vyhodnotit vliv dvou disturbancí lesa na teplotu a vlhkost půdy v oblasti horských smrčin. Před 17 lety byly smrčiny v okolí Březníku napadeny kůrovcem. Po napadení horských smrčin byly v této oblasti aplikovány dva typy managementů. Prvním přístupem byla asanace porostu spočívající ve vytěžení a odvezení dřevní hmoty. V rámci druhého přístupu byl les ponechán samovolnému vývoji (přirozené sukcesi). V práci jsou porovnávány rozdíly v denních teplotních amplitudách a v objemové vlhkosti půdy v rámci odlišných typů managementů. V rámci zpracování dat bylo hodnoceno, zda jsou teplotní a vlhkostní podmínky vysvětleny spíš vlivem managementu či vegetačního krytu. Vliv managementu na denní teplotní amplitudu vyšel signifikantně. Teplotní amplitudy na asanovaných plochách jsou o 49% vyšší než na plochách ponechaných samovolnému vývoji. Rozdíly ve vlhkosti nevyšly průkazně. Vliv dominant na teplotu a vlhkost půdy se neprokázal. Zároveň jsou v práci porovnány teplotní a vlhkostní podmínky ploch z oblasti Březníku (17let po disturbancích) a ploch na Pramenech Vltavy, kde se les začal právě rozpadat.

Abstract: In this study, I attempted to evaluate the impact of two forest disturbances on the soil temperature and humidity in spruce forest. The spruce forests were attacked by bark beetle in the Březník area 17 years ago. Two types of management were applied after the bark beetle attack. The first approach was clear cutting and removing dead trees. The second approach was non-interventional and this zone was left to natural succession. This study compares differences in daily temperature amplitude and volumetric soil humidity between both types of management. I tried to evaluate whether the soil temperature and humidity conditions are explained more by influence of the management or by vegetation cover. Results showed significant difference in daily temperature amplitudes. Temperature amplitudes are about 49 % higher in clear cut areas than in areas with natural succession. Differences are insignificant in soil humidity conditions. The influence of the vegetation on soil temperature and humidity is insignificant. I, too, compared soil temperature and humidity from Březník areas (17 years after disturbance) and Prameny Vltavy areas where the spruce forest decayed recently.

Klíčová slova: Disturbance lesa, teplota půdy, vlhkost půdy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Martin Hais, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

PAVLAS, Jiří. Vliv disturbance lesa na teplotu a vlhkost půdy. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:53, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz