Bc. Dagmar DVOŘÁKOVÁ

Diplomová práce

Bolest a novorozenec

Pain and the newborn baby
Anotace:
Jeden z nejdůležitějších cílů zdravotní péče je úleva od utrpení. Novorozenci hospitalizovaní na jednotce intenzivní a resuscitační péče a jednotce intermediární péče podstupují mnoho bolestivých a opakovaných procedur. Cíl: Cílem bylo zdokumentovat intenzitu bolesti novorozenců při invazivních výkonech, hodnocení bolesti a léčbu na jednotce intenzivní péče a jednotce intermediární péče ve vybraných …více
Abstract:
One of the most important health care´s aims is relief from suffering. The newborns hospitalized in the neonatal intensive care unit and intermediate care unit undergo many painful and repeated procedures. The aim: The aim was to document intensity of newborns pain by invasive performance, rating of pain, and treatment in the neonatal intensive and intermediate care unit in chosen university hospitals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Svobodová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Dagmar. Bolest a novorozenec. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci