Bc. Kamila Vizentová

Master's thesis

Návrh ilustrativních úloh ke standardům základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví

The proposal for illustrative tasks to the standards of basic education in the field of Health Education
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhů ilustrativních úloh ke standardům základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit, zda mnou vytvořené ilustrativních úlohy odpovídají uvedeným indikátorům a je možné je využít pro další praxi. Teoretická část je zaměřena na definici zdraví, nemoci, umístění oboru Výchova ke zdraví v rámci kurikula školy. Shrnuje pedagogovu …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the creation of proposals for illustrative tasks to the standards of basic education in the field of Health Education. The main aim of the diploma thesis is to evaluate whether the created illustrative tasks correspond to the mentioned indicators and can be used for further practice. The theoretical part focuses on the definition of health, illness, location of Health …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta