Martin Musil

Bakalářská práce

Strategická analýza okolí podniku Kompek kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s.r.o.

Strategic analysis of the surroundings of company Kompek kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaobírá strategickou analýzou okolí podniku Kompek. Cílem této práce je posouzení vnějších faktorů působících na podnik vzhledem k plánovanému uvedení nových výrobků na trh a plánované zahraniční expanzi. Dále je cílem práce posoudit vhodnost aktuální strategie podniku vzhledem k zjištěným příležitostem a hrozbám plynoucí z této strategické analýzy. Práce je rozdělena na teoretickou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the strategic analysis of the surroundings of the company Kompek. The aim of this work is to assess the external factors affecting the company due to the planned launch of new products on the market and the planned foreign expansion. Furthermore, the aim of the work is to assess the suitability of the current strategy of the company with respect to the identified opportunities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: Petr Boukal
  • Oponent: Jiří Dvořáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83398

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management