Bc. Radka Kakrdová, DiS.

Bakalářská práce

Právo na informace a informační povinnost ve veřejné správě

Right to information and information obligation in public administration
Anotace:
Informace o veřejné správě jsou důležitou součástí její kontroly veřejností. Práce se zaměřuje na informace, které lze získat o činnosti veřejné správy a jejich vykonavatelích z veřejně dostupných prostředků. Nejčastěji tedy způsobem umožňujícím vzdálený přístup (prostřednictvím internetu). Práce je rozdělena do tří základních kapitol V první části je po stručném vymezení základního ukotvení práva …více
Abstract:
Information about public administration is a significant part of its checking by the public. The thesis focuses on the information which can be gained about activities in public administration and its executors through publically accessible means, which means through the way enabling distant access (via internet). The thesis is divided into three basic chapters. The first part deals with a brief definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní