František Herz

Diplomová práce

Metodika pěvecké techniky Kena Tamplina

Methodology of Ken Tamplin's singing technique
Anotace:
Diplomová práce „Metodika pěvecké techniky Kena Tamplina“ se zabývá metodou zpěvu, vybudovanou americkým zpěvákem a pedagogem Kenem Tamplinem. Tato studie zpracovává nepřeložené texty a videokurzy, ve kterých vystupuje Ken Tamplin, a srovnává je s dosud nabytými zkušenostmi studenta.
Abstract:
Diploma thesis „Methodology of Ken Tamplin's singing technique“ deals with method of singing, founded by American singer and lecturer Ken Tamplin. This study processes texts and video-courses, that haven't been translated yet, in which Ken Tamplin stands out, and compares them with experiences that the student has already achieved.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Richter
  • Oponent: doc. Mgr. Karel Hegner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/kj4we/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Muzikálové herectví