Bc. Markéta Benešová

Bakalářská práce

Informovaný souhlas

Informed Consent
Anotace:
Práce se zabývá právním institutem informovaného souhlasu pacienta při poskytování zdravotní péče. V úvodu vymezuji a popisuji vzájemný vztah práva a medicíny a myšlenková východiska informovaného souhlasu pacienta. Významnou část své práce věnuji zakotvení informovaného souhlasu pacienta v mezinárodních právních předpisech, v právních předpisech českého právního řádu a v předpisech stavovských a odborných …více
Abstract:
The thesis deals with the legal institute of informed consent of the patient in the provision of health care. The introduction defines and describes the mutual relationship between law and health care as well as the fundamental ideas of patient’s informed consent. A significant part of the thesis is devoted to the definition of informed consent in the frame of international legal regulations, the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Tetur
  • Oponent: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS