Theses 

Vliv organizační kultury na spokojenost zaměstnanců – Vendula Březinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vendula Březinová

Bakalářská práce

Vliv organizační kultury na spokojenost zaměstnanců

The influence of organizational culture on employee satisfaction

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na analyzaci pojmu organizační kultury z různých pohledů a přiblížení její možné souvislosti a vlivu na spokojenost zaměstnanců. V práci jsou představeny základní typologie organizační kultury, které jsou členěny na základě vztahu k organizační struktuře. V praktické části jsem zkoumala konkrétní organizaci pomocí dotazníkového šetření, podle kterého jsem zjistila, jak daná kultura ovlivňuje spokojenost a motivaci pracovníků.

Abstract: This bachelor’s thesis focuses on analyzing the concept of organizational culture from different perspectives and approaches its possible links and influence on employee satisfaction . The work presents basic typology of organizational culture that are classified based on the respect of the organizational structure . In the practical part, I examined a particular organization through a questionnaire survey , according to which , I found out how that culture affects satisfaction and staff motivation

Klíčová slova: organizační kultura, vliv na spokojenost zaměstanců, typologie organizační kultury, kultura organizace, organizational culture influence on employee satisfaction basic typology of organizational culture, organizational structure

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:20, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz