Vendula Březinová

Bakalářská práce

Vliv organizační kultury na spokojenost zaměstnanců

The influence of organizational culture on employee satisfaction
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analyzaci pojmu organizační kultury z různých pohledů a přiblížení její možné souvislosti a vlivu na spokojenost zaměstnanců. V práci jsou představeny základní typologie organizační kultury, které jsou členěny na základě vztahu k organizační struktuře. V praktické části jsem zkoumala konkrétní organizaci pomocí dotazníkového šetření, podle kterého jsem zjistila, jak …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on analyzing the concept of organizational culture from different perspectives and approaches its possible links and influence on employee satisfaction . The work presents basic typology of organizational culture that are classified based on the respect of the organizational structure . In the practical part, I examined a particular organization through a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze