Bc. Daniela Kleinová

Master's thesis

Graded Readers as a Tool to Raise Learners' Interest in Reading

Graded Readers as a Tool to Raise Learners' Interest in Reading
Abstract:
Diplomová práce se zabývá použitím zjednodušené četby (klasická díla, která jsou upravena do různých úrovní obtížnosti) jako formy extenzivního čtení ve dvou různých třídách. První skupinou jsou studenti z kurzu Angličtina pro neanglisty v Brně. Druhou skupinu představují žáci literárního kurzu na francouzské střední škole v Quimper. Hlavním cílem diplomové práce je prozkoumat implementaci konceptu …more
Abstract:
The thesis explores the use of graded readers, as a form of extensive reading approach in two different classes. The first class is the Practical English for non-English majors course in Brno. The second class to examine is a literature class at French secondary school in Quimper. The main purpose of this study is to examine the inclusion of the concept of graded readers into the ELT classes' curricula …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Linda Nepivodová
  • Reader: PhDr. Simona Kalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature

Theses on a related topic