Bc. Daniela Kleinová

Diplomová práce

Graded Readers as a Tool to Raise Learners' Interest in Reading

Graded Readers as a Tool to Raise Learners' Interest in Reading
Anotace:
Diplomová práce se zabývá použitím zjednodušené četby (klasická díla, která jsou upravena do různých úrovní obtížnosti) jako formy extenzivního čtení ve dvou různých třídách. První skupinou jsou studenti z kurzu Angličtina pro neanglisty v Brně. Druhou skupinu představují žáci literárního kurzu na francouzské střední škole v Quimper. Hlavním cílem diplomové práce je prozkoumat implementaci konceptu …více
Abstract:
The thesis explores the use of graded readers, as a form of extensive reading approach in two different classes. The first class is the Practical English for non-English majors course in Brno. The second class to examine is a literature class at French secondary school in Quimper. The main purpose of this study is to examine the inclusion of the concept of graded readers into the ELT classes' curricula …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: PhDr. Simona Kalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma