Mgr. Pavlína Kosečková

Bakalářská práce

Proces nutriční péče s důrazem na nutriční diagnózy

The process of nutritional care with a focus on nutritional diagnosis
Anotace:
Kvalita poskytování nutriční péče je významným ukazatelem kvality zdravotnického zařízení. Proces nutriční péče a jeho vhodná aplikace představuje důležitou oblast péče o pacienta/klienta. V popředí zájmu nutriční péče stojí především individuální nutriční potřeby pacienta/klienta s důrazem na jeho nutriční diagnózy. Teoretická část popisuje standardizovanou metodu nutriční péče, charakterizuje její …více
Abstract:
The quality of the provision of nutritional care is an important indicator of the quality of health institutions. The introduction of a suitable application should be a priority for all health care services. Its proper implementation should be a priority for all health care services. Nutrition care interest should be mainly in individual patient/client nutrition needs with an emphasis on its nutrition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Spáčilová
  • Oponent: MVDr. Halina Matějová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta