MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.

Disertační práce

Prognostický význam Ki-67, p53, p-glykoproteinu, HER-2, CD133 a nestin pozitivních buněk v léčbě high-grade osteogenních sarkomů dospělého věku

Prognostic significance of Ki-67, p-53, P-glycoprotein, HER-2, CD133 and nestin positivity in the treatment of adult high grade osteosarcoma patients
Anotace:
Cílem práce byla identifikace faktorů s možným prognostickým významem v léčbě high-grade osteogenního sarkomu končetin či trupu dospělých pacientů. Šlo o imunohistochemické vyšetření proliferačního antigenu Ki-67, p53, P-glykoproteinu, CD133, nestinu, exprese ErbB2/Neu/HER-2 doplněné vyšetřením amplifikace metodou FISH. Vyšetřena byla předléčebná sérová hodnota ALP a LD. Zjištěné výsledky byly pomocí …více
Abstract:
The objective of this analysis was to identify immunohistochemical markers of potential prognostic significance and to correlate their expression with the long-term outcome in adult osteogenic sarcoma patients. Using immunohistochemistry, expression of Ki-67, p53, Pgp, CD133, nestin and ErbB2/Neu/HER-2 was assessed in tumor tissue samples, HER2/neu gene amplification was also examined by FISH and pretreatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 3. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.