Theses 

The Cross-examination of Victims in Rape Trials – Ivana Říhová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Ivana Říhová

Bakalářská práce

The Cross-examination of Victims in Rape Trials

The Cross-examination of Victims in Rape Trials

Anotace: Tato bakalářská práce analyzuje komunikaci u křížového výslechu během soudních procesů znásilnění. Hlavním cílem je testovat hypotézu, zda jsou oběti znásilnění v křížovém vyšetřování znevýhodněny. Důraz je kladen na diskusi obhájců obžalovaných a obětí. Bakalářská práce vysvětluje základní pravidla komunikace u křížových výslechů a rozdělení moci.

Abstract: This thesis analyzes the discourse of cross-examination during the court trials of rape. The main aim is to test the hypothesis that rape victims are handled to their disadvantage in cross-examination. The focus is on the discourse between the defense attorneys and the alleged victims. The thesis explains the basic rules of communication in cross-examination and the distribution of power.

Keywords: rape, znásilnění, cross-examination, křížový výslech, revictimization, reviktimizace

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Eichler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 06:56, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz