Ivana Říhová

Bakalářská práce

The Cross-examination of Victims in Rape Trials

The Cross-examination of Victims in Rape Trials
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje komunikaci u křížového výslechu během soudních procesů znásilnění. Hlavním cílem je testovat hypotézu, zda jsou oběti znásilnění v křížovém vyšetřování znevýhodněny. Důraz je kladen na diskusi obhájců obžalovaných a obětí. Bakalářská práce vysvětluje základní pravidla komunikace u křížových výslechů a rozdělení moci.
Abstract:
This thesis analyzes the discourse of cross-examination during the court trials of rape. The main aim is to test the hypothesis that rape victims are handled to their disadvantage in cross-examination. The focus is on the discourse between the defense attorneys and the alleged victims. The thesis explains the basic rules of communication in cross-examination and the distribution of power.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura