Bc. Mikuláš Černík

Master's thesis

Spor o těžební limity hnědého uhlí v Podkrušnohoří a úloha o.s. Kořeny z hlediska politické ekologie

Lignite mining limits conflict in the Podkrušnohoří area and the role of civic association Kořeny according to Political Ecology
Abstract:
Práce popisuje aktivitu sdružení Kořeny ve sporu o těžební limity hnědého uhlí v Podkrušnohoří. K tématu přistupuje skrze rámcování politické ekologie. Tato práce politickou ekologii představuje jako přístup vhodný pro zkoumání propojení mezi politickou, potažmo sociální aktivitou a využíváním životního prostředí. Role sdružení Kořeny je popisována skrze výpovědi členů sdružení v rozhovorech a volně …more
Abstract:
This work describes an activity of civic association Kořeny in a conflict over lignite mining limits in Podkrušnohoří (Ore Mountains foothills). This topic is framed by political ecology. The work presents political ecology as a suitable approach for examining connection between political (i.e. social activity) and environmental use. The role of civic association Kořeny is described through its members …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Likavčan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií