Bc. Mikuláš Černík

Diplomová práce

Spor o těžební limity hnědého uhlí v Podkrušnohoří a úloha o.s. Kořeny z hlediska politické ekologie

Lignite mining limits conflict in the Podkrušnohoří area and the role of civic association Kořeny according to Political Ecology
Anotace:
Práce popisuje aktivitu sdružení Kořeny ve sporu o těžební limity hnědého uhlí v Podkrušnohoří. K tématu přistupuje skrze rámcování politické ekologie. Tato práce politickou ekologii představuje jako přístup vhodný pro zkoumání propojení mezi politickou, potažmo sociální aktivitou a využíváním životního prostředí. Role sdružení Kořeny je popisována skrze výpovědi členů sdružení v rozhovorech a volně …více
Abstract:
This work describes an activity of civic association Kořeny in a conflict over lignite mining limits in Podkrušnohoří (Ore Mountains foothills). This topic is framed by political ecology. The work presents political ecology as a suitable approach for examining connection between political (i.e. social activity) and environmental use. The role of civic association Kořeny is described through its members …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Likavčan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií