Mgr. Lenka Tříletá

Bakalářská práce

Změna postoje v závislosti na pořadí hrozby a doporučení

Revision of Position in a Dependence on Sequence of verbal Assault and Commendation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem postojů, konkrétně změn postojů. Obsahuje definování postoje a jeho vymezení, popis změny postoje a modelů s tím souvisejících. Výzkumná část se zabývá zjištěním vlivu proměnné pořadí emocionálního a racionálního působení v textu.
Abstract:
This diploma work deals with theme of attitudes, in the concrete attitude changes. It includes definition attitude and its delimitation, description changes of attitude and models that with it related. Empirical part of diploma work deals with inquest influence variables - order emotional and rational incidence let-in note.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Mojmír Snopek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma