Bc. Pavla Študentová

Bakalářská práce

Anglicismos en la prensa de moda

English loanwords in fashion magazines
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with occurrence of Anglicisms in Spanish press, particularly fashion magazines. The thesis is divided into two parts. The first part focuses on explanation of the basic characteristics of loanwords and their classification and is aimed at English loanwords in particular. The second part deals with analysis of Anglicisms selected from the fashion magazine Vogue España …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výskytem anglicismů ve španělském tisku, konkrétně v oblasti módy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních charakteristik spojených se studiem výpůjček z cizích jazyků a jejich klasifikací se zaměřením zejména na výpůjčky přejaté z angličtiny. Cílem praktické části je analýza anglicismů vybraných z módního …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milada Malá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta