Bc. Natálie Kavuloková

Bakalářská práce

The Portrayal of African American Community in Toni Morrison's Selected Novels

The Portrayal of African American Community in Toni Morrison's Selected Novels
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením Afroamerických komunit v dílech Toni Morrison. Práce se soustředí na romány The Bluest Eye (1970), Beloved (1987) a Home (2012). Teoretická část práce uvádí kulturní a historický kontext Afroamerických komunit a způsob jejich vyobrazení v díle Toni Morrison. Vzhledem k nebezpečí rasismu byla v historii existence komunit pro Afroameričany nezbytná, jelikož …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the portrayal of the African American community in Toni Morrison’s novels. The thesis focuses on the novels The Bluest Eye (1970), Beloved (1987) and Home (2012). In the theoretical part, the thesis introduces cultural and historical background of African American communities and Morrison’s approach to its depiction in her novels. Historically, community was essential …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Večeřová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta