Mgr. Bc. Filip Zlámal

Diplomová práce

Entropie

Entropy
Anotace:
Cílem této diplomové práce je osvětlit význam v řadě vědních oborů používaného pojmu entropie. Poprvé byl použit ve fyzice a s touto veličinou je nerozlučitelně spjata formulace Druhého termodynamického zákona. Nicméně na rozdíl od jiných fyzikálních veličin, jako je teplota a tlak, může panovat ohledně významu veličiny entropie a platnosti Druhého termodynamického zákona určitá nejasnost v jejich …více
Abstract:
The aim of this thesis is to clarify the meaning of the entropy concept which is used in many fields of science. For the first time it was used in physics and the formulation of the Second Law of Thermodynamics is indivisibly bounded to it. Nevertheless in contrast to other physical thermodynamic quantities as temperature and pressure there can be some unclarity in the meanings of the variable called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta