Bc. Jakub KUČERA

Bakalářská práce

Institucionální rámec EU a Lisabonská smlouva

Institutional framework of EU and Lisabon treaty
Anotace:
Tato bakalářská práce zpracována na téma "Institucionální rámec Evropské unie a Lisabonská smlouva" je rozdělena na tři dílčí časti. První z nich se zaměřuje na představení jednotlivých institucí Evropské unie, jejich historickému vývoji a pravomocím, jenž jednotlivé instituce daným vývojem dosáhly. Další část se týká hlavních změn, které přináší Lisabonská smlouva do popisovaných institucí. Zde byly …více
Abstract:
The topic of the following bachelor thesis is "The Institutional Framework of the European Union and the Lisbon Treaty". It is divided into three parts. The first part focuses on the introduction of the individual institutions of the EU, their historical evolution and the competences these institutions have acquired during their evolution process. The following part deals with the major changes which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: JUDr.Mgr. Jaroslav Grinc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERA, Jakub. Institucionální rámec EU a Lisabonská smlouva. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická