Jana LABAJOVÁ

Bakalářská práce

Reakce vodních organizmů na odpadní vody vybraných typů ČOV

Response of aquatic organisms on wastewater of selected treatment plants
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním běžných a alternativních způsobů čištění odpadních vod. V práci je uveden přehled ekotoxikologických testů a jejich využití při hodnocení kvality předčištěných odpadních vod. Praktická část je zaměřena na zhodnocení reálných vzorků z konvenční čistírny komunálních odpadních vod a kořenové čistírny komunálních odpadních vod určené pro přibližně stejný počet EO …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to compare conventional and alternative ways of wastewater treatment. The paper summerizes main ecotoxicological tests and their usage in assessing the quality of pre- treated wastewater. Practical part of the paper focuses on the evaluation of real samples from conventional municipal sewage treatment plants and from constructed wetlands for municipal wastewater treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LABAJOVÁ, Jana. Reakce vodních organizmů na odpadní vody vybraných typů ČOV. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta