Bc. Radek Korotvička

Bakalářská práce

Řízení vztahů s dodavateli

Supplier relationship management
Anotace:
Předmětem bakalářské práce s názvem „Řízení vztahů s dodavateli“ je analýza dodavatelských vztahů a hodnocení dodavatelů. Teoretická část popisuje (na základě odborné literatury) nákup, hodnocení a výběr dodavatele. V praktické části je popsán současný stav nákupního procesu a hodnocení dodavatelů ve společnosti Schmolz+Bickenbach s. r. o. Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit stávající stav ve společnosti …více
Abstract:
The object of the bachelor work named “Supplier Relationship Management” is to analyse supplier relationships and supplier evaluation. Theoretical part describes (based on literature) purchase, supplier evaluation and supplier selection. The practical part describes the current state of purchasing process and supplier evaluation in company Schmolz+Bickenbach s. r. o. The aim of this thesis is to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Melichar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta