Mgr. Zuzana Mokrá

Diplomová práce

Tvorba studijního materiálu pro výuku obecné chemie

Study Material for General Chemistry
Anotace:
MOKRÁ, Zuzana. Tvorba studijního materiálu pro výuku obecné chemie II : diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chemie, 2008. 31 s., 153 s. příl. Vedoucí diplomové práce Hana Cídlová. Anotace Diplomová práce je zaměřena na vytvoření přibližně poloviny studijního materiálu pro výuku předmětu Obecná chemie, určeného studentům prvního ročníku učitelství chemie na PdF …více
Abstract:
Abstract The diploma thesis deals with creation of study material for the subject General Chemistry destined for students in chemistry teaching field of study at Faculty of Education, Masaryk University, in their first year of study. My diploma thesis explains bases of chemistry. It is intended as a base for creating a textbook that would be suitable and obtainable study literature for the subject …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství chemie pro základní školy