Bc. Petra Chrástová

Bachelor's thesis

Hudební činnosti v rozvoji dětí se specifickou vývojovou poruchou chování v předškolním vzdělávání.

Musical activities in the development of children with specific developmental behavioral disorder in Pre-school Education.
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na využití hudebních činností k rozvoji dětí se specifickou vývojovou poruchou chování. Nabízí vhodný přístup pedagoga a náměty hudebních činností využitelných v předškolním vzdělávání. Pojednává o hudbě jako o nástroji pozitivního působení na psychiku člověka.
Abstract:
This thesis deals with the use of musical activities for development of children with specific developmental behavioral disorder. Thesis also offers appropriate approach of the teacher to children and the themes of musical activities applicable in pre-school education. It also deals with music as an instrument of positive influence on human psyche.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta