Richard Matula

Bakalářská práce

Třetí odboj na Vysočině v 50. letech; případ Prudík a spol.

The third wave of resistance in the Highlands in the 50s; case of Prudík a spol.
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice třetího protikomunistického odboje v 50. letech na Vysočině. Zabývá se především činností moravskobudějovické odbojové skupiny Prudík a spol. Snaží se charakterizovat okolnosti vzniku této skupiny, její členstvo a odbojové aktivity. Práce se rovněž věnuje likvidaci této skupiny ze strany Státní bezpečnosti a následnému soudnímu procesu.
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the anti-communist resistence in the Highlands in the 50s. Primarily it deals with the activities of resistence group Prudík a spol. of Moravské Budějovice. It's trying to characterize circumstances of creation of this group, its members and resistence activities. The work also devotes the disposal by the State Security and trial of this resistence group.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Dita Homolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matula, Richard. Třetí odboj na Vysočině v 50. letech; případ Prudík a spol.. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická