Bc. Kateřina Malíková

Diplomová práce

Nároky zaměstnanců při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Employee’s claims at work accidents and occupational disease
Anotace:
Cílem mé práce je analyzovat problematiku odpovědnosti zaměstnavatele za pracovními úrazy a nemoci z povolání a zhodnotit smysl a význam uvedených právních předpisů s judikaturou a fakty, které vyplývají z praktického využití těchto předpisů. Práce je uspořádána do kapitol, které se vztahují k tématům souvisejícím s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. V práci je zpočátku uvedena interpretace odpovědnosti …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze employer´s liability for the cases of work accidennt and professional disease and to assess the meaning and sense of those laws with the practice of the judicature and the facts resulting from the practical use of these regulations. The thesis is divided into chapters relating to the topics connected with work accident and professional disease. In the beginning the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní