Bc. Antonín Veselka

Bakalářská práce

Prevence v systému dopravního vzdělávání na středních školách

Prevention of traffic education at secondary schools
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá prevencí rizikového chování v dopravě na středních školách. Dotazníkovým šetřením je zjištěno povědomí žáků vybraných středních škol o rizikovém chování v dopravě a jeho prevenci. Další část šetření zjišťuje přístup metodiků prevence k této problematice. Na základě výsledků je navržena dopravně vzdělávací akce, kterou je možné využít v rámci minimálního preventivního …více
Abstract:
The presented bachelor´s thesis is dealing with the prevention of the danger behaviour in the traffic at secondary schools. Through the questionnaire survey I discovered the students´ awareness, at chosen secondary schools, of the danger behaviour in the traffic and its prevention. The next part of the survey is discovering the approach of the methodology specialists to this issue. A traffic educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování