Bc. Kristina Kopteva

Master's thesis

Úvěrový proces v UniCredit Bank

Loan process in UniCredit Bank
Abstract:
Tématem diplomové práce je „Úvěrový proces v UniCredit Bank“. Diplomová práce je zaměřená na provedení analýzy jednotlivých fázi úvěrového procesu v analyzované bance pro právnické osoby. Práce je rozdělená do dvou části. První teoretická část je věnována bankovním obchodům, jejich významu pro banku a rizikům spojených s poskytováním úvěrů. Dále se charakterizuje druhy podnikatelských úvěrů pro malé …more
Abstract:
The topic of the diploma thesis is "credit process in UniCredit Bank". The diploma thesis is focused on the analysis of each stage of the lending process in the analyzed bank for legal entities. The diploma thesis is divided into two parts. The first theoretical part is devoted to the banking business, their importance for the bank and the risks associated with lending. In addition to characterizing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2014
  • Supervisor: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance