Bc. Kristina Kopteva

Master's thesis

Úvěrový proces v UniCredit Bank

Loan process in UniCredit Bank
Anotácia:
Tématem diplomové práce je „Úvěrový proces v UniCredit Bank“. Diplomová práce je zaměřená na provedení analýzy jednotlivých fázi úvěrového procesu v analyzované bance pro právnické osoby. Práce je rozdělená do dvou části. První teoretická část je věnována bankovním obchodům, jejich významu pro banku a rizikům spojených s poskytováním úvěrů. Dále se charakterizuje druhy podnikatelských úvěrů pro malé …viac
Abstract:
The topic of the diploma thesis is "credit process in UniCredit Bank". The diploma thesis is focused on the analysis of each stage of the lending process in the analyzed bank for legal entities. The diploma thesis is divided into two parts. The first theoretical part is devoted to the banking business, their importance for the bank and the risks associated with lending. In addition to characterizing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedúci: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance