MgA. Petr BENDA

Disertační práce

Interpretace instrumentální tvorby Fritze Kreislera

Interpretation of Instrumental Works of Fritz Kreisler
Anotace:
Předkládaná disertační práce je věnována problematice interpretace vlastní tvorby houslisty a skladatele Fritze Kreislera. Jejím hlavním cílem je charakterizovat typické prvky Kreislerovy hry, zasadit je do historie vývoje houslového interpretačního umění a na základě analýzy vybraných příkladů z Kreislerovy skladatelské tvorby demonstrovat moderní způsoby přístupu ke studiu a interpretaci těchto skladeb …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with problems arising from interpretation of original works by Fritz Kreisler, violinist and composer. It's main purpose is to characterise typical aspects of violin playing of Kreisler's, situate them into violin artistry development history and, through an analysis based on selected Kreisler's compositions demonstrate modern approach ways how to study and interpret …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 11. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: prof. Zdeněk Gola, prof. Zdeněk Gola

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENDA, Petr. Interpretace instrumentální tvorby Fritze Kreislera. Ostrava, 2018. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění