Jana Dubnická Midlíková

Doctoral thesis

Vývoj infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací v silných magnetických polích

 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2023
Accessible from:: 20. 9. 2033

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 20. 9. 2033
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu

Vysoké učení technické v Brně

Doctoral programme:
Pokročilé materiály a nanovědy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.