Theses 

Regulace reklamy a právo – Bc. Yulia Nasybullina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Yulia Nasybullina

Bakalářská práce

Regulace reklamy a právo

Regulation advertising and law

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou právní a etické regulace reklamy. Práca je rodělena na teoretické a aplikační kapitoly. V prvních kapitolách je pojednáváno o reklamě, některých jejích formách a je uveden stručný přehled historie reklamy. Dále jsou vymezené důvody a způsoby regulace reklamy. Detailnější je popsán systém úpravy reklamy ze strany etiky. Aplikační kapitola doplňuje teoretické kapitoly o vybrané konkrétní příklady nekalé reklamy, které byly shledány neetickými nebo právně nevyhovujícími.

Abstract: The Bachelor ́s thesis deals with problems of legal and ethical regulation of advertisement. The thesis is divided into theoretical and practical capitols. The first theoretical capitols concern advertisement, some of its kinds and there is a brief history of advertisement. There are defined the reasons and ways of the advertisement regulation. The system of ethical regulation of advertisement is defined in details. The practical capitol adds some specific examples of illegal advertisement, which were considered unethical or legally inconvenient, to the theoretical capitols.

Klíčová slova: Reklama, regulace, nedovolená reklama, právo, etika, právní regulace reklamy, etická regulace reklamy. Advertising, regulation, illegal advertising, law, ethics, legal regaltion of advertisment, ethical regulation of advertisement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:10, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz