Jonáš Kotyza

Bakalářská práce

ANALÝZA A KOMPARACE VYBRANÝCH STŘEDOEVROPSKÝCH KAPITÁLOVÝCH TRHŮ OD 90. LET PO SOUČASNOST

ANALYSIS AND COMPARISON OF SELECTED CENTRAL EUROPEAN CAPITAL MARKETS SINCE 90S UP TO THE PRESENT
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na analýzu a vzájemnou komparaci kapitálových trhů České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, zvláště pak na jejich vývoj od 90. let. V teoretické části práce je zdůrazněna důležitost institutu burzy v moderní ekonomice. Dále se tato část soustředí na vývoj světového a následně lokálního burzovnictví. Všechny vybrané ekonomiky byly zásadně ovlivněny implementací socialistického …více
Abstract:
This thesis focuses on analysis and mutual comparison of capital markets of the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary, particularly on their development since the 90s. In the theoretical part is emphasized the importance of the stock exchange establishment in the contemporary economic system. Furthermore, this section focuses on the development of the global and then local stock exchange system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: Petr Šimíček
  • Oponent: Marek Loužek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47939

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství