Theses 

Integrating English Language Teaching in a Regular Nursery Class – Bc. Petra Jelínková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Bc. Petra Jelínková

Bakalářská práce

Integrating English Language Teaching in a Regular Nursery Class

Integrating English Language Teaching in a Regular Nursery Class

Anotace: Cílem této bakalářské práce je dokázat, že pro děti předškolního věku je efektivnější začleňovat anglický jazyk do běžných aktivit v české mateřské škole, než jako kroužek seznámení s anglickým jazykem vedený jednou týdně externím učitelem. Hry a běžné denní činnosti jsou nejlepší pro přirozené osvojování cizího jazyka, který pro děti bude jistým přínosem. Teoretická část definuje klíčové pojmy důležité pro porozumění kognitivního, tělesného a sociálně-emočního vývoje dětí ve věku od 2 do 6 let. Dále nastiňuje způsob osvojování jazyka a popisuje nejnovější postupy a metody učení cizího jazyka, které jsou nejefektivnější pro tak malé děti. Praktická část bakalářské práce nabízí učební plány, analyzované a vyhodnocené autorkou, která se v roli učitelky věkově smíšené třídy snaží začleňovat anglický jazyk do běžného programu mateřské školy.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to prove that it is more beneficial to integrate English language into common activities in a regular Czech nursery school rather than organising English teaching as an afternoon club with an external teacher coming for one separate English class. Play time and regular routines of the day are best to be used for acquiring a foreign language from which children would benefit in the long run. The theoretical part describes the key terminology necessary for understanding cognitive, physical, and socio-emotional development in children aged 2-6. It provides an insight into language acquisition and explains the current approach and methods used in ELT that are considered most effective for children at such an early age. The practical part of the thesis offers lesson plans, analysed and evaluated by the author who in the role of a teacher of a heterogeneous pre-school class is trying to integrate English into the children's regular programme.

Keywords: výuka dětí v mateřské škole, osvojování mateřského a cizího jazyka, přístupy a metody učení cizího jazyka, paralelní přístup, integrovaná výuka anglického jazyka, teaching in a nursery school, L1 and L2 acquisition, approaches and methods in ELT, parallel approach, integrated teaching of the English language

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz