Mgr. Silvie Hendrichová

Bakalářská práce

Charakteristika dětských postav ve vybraných dílech Josteina Gaardera

Characterization of children characters in selected works of Jostein Gaarder
Anotace:
Tato práce se zabývá charakterizací hlavních dětských postav Georga, Sofie a Hans Thomase z vybraných románů Josteina Gaardera. Cílem práce je na základě ukázek zobrazit vnitřní charakteristiku hrdinů. Dále nalézt společné prvky opakující v dílech Dívka s pomeranči, Sofiin svět a Tajemství karet. Na základě zjištěných informací se práce zabývá postojem dětských postav k problematice smrti a komplikovanému …více
Abstract:
This work deals with characterization of the main children characters Georg, Sophie and Hans Thomas of selected novels by Jostein Gaarder. The aim of work is to show the internal characteristics of heroes based on examples from books. Furthermore find common repetetive elements in the works Orange girl, Sophie's World and The Solitaire Mystery. Based on the information the work deals with children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Skandinávská studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.