Mgr. Radim Vítoslavský

Diplomová práce

Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a její vazba na primární právo EU

Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union and its Relationship to the EU Primary Law
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a jejím vztahu k primárnímu právu Evropské unie. Smlouva je podrobena zkoumání jak z hlediska jejího celkového vztahu k právu EU, tak i z hlediska vztahu vybraných článků Smlouvy k unijnímu právu. Smlouva je analyzována též z pohledu sankčního mechanismu, který nově zavádí. V samostatné kapitole je …více
Abstract:
This thesis deals with the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union and its relationship to the primary law of the European Union. The Treaty is examined both in terms of its overall relationship to EU law, and in terms of relationship of selected articles of the Treaty to the Union law. The Treaty is also analyzed in terms of the sanction mechanism that introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta