Ing. Michaela Ambrožová

Diplomová práce

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Financial Statements according to the International Financial Reporting Standards
Anotace:
Předmětem diplomové práce "Účetní závěrka v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví" je popsat a ověřit metody uznávání, oceňování a vykazování prvků účetní závěrky v souladu s IFRS. V první části práce je popsána mezinárodní harmonizace účetnictví a tvorba Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Druhá část je věnována metodám uznávání, oceňování a vykazování vybraných položek …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis "Financial Statements according to the International Financial Reporting Standards" is to describe and to verify methods of recognizing, assessing and reporting of financial statements according with IFRS. In the first part of this work is described in the international harmonization of accounting and the creation of International Financial Reporting Standards. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta