Bc. Martin Cvek

Master's thesis

Magnetorheological properties of the suspensions based on modified magnetic filler

Magnetorheological Properties of the Suspensions Based on Modified Magnetic Filler
Abstract:
Magnetické plnivo využívané v magnetoreologických suspenzích je převážně tvořeno částicemi na bázi železa. Tyto částice často vykazují slabou chemickou stabilitu, což vede při kontaktu s kyselým nebo zásaditým prostředím ke snížení magnetické aktivity, a tedy současně ztrácí schopnost, pro kterou byly vybrány pro tyto aplikace. Povrchovou modifikací částic polymerem můžeme jejich odolnost významně …more
Abstract:
Magnetic filler used in magnetorheological suspensions is predominantly consisted of particles based on iron. In many cases these particles exhibit low chemical stability which leads to the reduction of magnetic activity in acid or alkaline environment and concurrently they lose their ability for which they were selected in these applications. We can significantly enhance their tolerance by modification …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2014
Accessible from:: 23. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Mrlík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Cvek, Martin. Magnetorheological properties of the suspensions based on modified magnetic filler. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe