Bc. Martin Cvek

Diplomová práce

Magnetorheological properties of the suspensions based on modified magnetic filler

Magnetorheological Properties of the Suspensions Based on Modified Magnetic Filler
Abstract:
Magnetické plnivo využívané v magnetoreologických suspenzích je převážně tvořeno částicemi na bázi železa. Tyto částice často vykazují slabou chemickou stabilitu, což vede při kontaktu s kyselým nebo zásaditým prostředím ke snížení magnetické aktivity, a tedy současně ztrácí schopnost, pro kterou byly vybrány pro tyto aplikace. Povrchovou modifikací částic polymerem můžeme jejich odolnost významně …více
Abstract:
Magnetic filler used in magnetorheological suspensions is predominantly consisted of particles based on iron. In many cases these particles exhibit low chemical stability which leads to the reduction of magnetic activity in acid or alkaline environment and concurrently they lose their ability for which they were selected in these applications. We can significantly enhance their tolerance by modification …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Mrlík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cvek, Martin. Magnetorheological properties of the suspensions based on modified magnetic filler. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe