Bc. Zdeněk NOSEK

Diplomová práce

Regulace využití radiace ve fotosystému II v důsledku změn radiace a teploty

Regulation of light utilization within photosystem II as a result of radiation and temperature changes.
Anotace:
V rámci Subprojektu 1 byl studován vliv ozářenosti a teploty na termostabilitu fotosyntetického aparátu modelových rostlin smrku ztepilého a ječmene jarního adaptovaných na tmu i mírnou úroveň fotosynteticky aktivní radiace, a které byly vystaveny režimu lineárního ohřevu (20°C- 46°C). V rámci tohoto výzkumu jsem zavedl metodu detailní analýzy kontinuálního záznamu teplotní závislosti fluorescence …více
Abstract:
In Subproject 1 effects of irradiance and temperature on thermostability of Norway spruce and spring barley photosynthetic apparatus were studied. A rapid chlorophyll fluorescence method, based on the analysis of quenching dynamics in leaves exposed to linear heating (20-46 °C), was developed and used to estimate the thermostability of photosystem (PS) II and the efficiency of heat-induced protective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOSEK, Zdeněk. Regulace využití radiace ve fotosystému II v důsledku změn radiace a teploty. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta